• it
  • pl

Oferta

Tłumaczenia zwykłe i poświadczone, opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, w języku włoskim i polskim dla przedsiębiorstw, instytucji i klientów indywidualnych w Polsce i we Włoszech.

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia specjalistyczne zwykłe i poświadczone w szerokiej gamie dziedzin: prawo, handel, ekonomia, finanse, instytucje europejskie i międzynarodowe, polityka, religia, turystyka, reklama i marketing.

Oprócz tłumaczeń specjalistycznych proponuję szybkie i efektywne usługi w zakresie tłumaczenia dokumentów standardowych, takich jak zaświadczenia z akt ewidencji ludności, odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia i świadectwa szkolne, zaświadczenia z krajowego rejestru karnego, orzeczenia separacji i rozwodu, testamenty, karty szczepień, dokumenty samochodowe itp.

Tłumaczenia ustne

Wykonuję tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne podczas rozpraw sądowych, przy podpisywaniu kontraktów, aktów założycielskich spółki, aktów notarialnych, podczas spotkań oficjalnych, podróży służbowych, negocjacji handlowych, technicznych lub prawnych, zebrań i wizyt firmowych, warsztatów, kursów, szkoleń, targów, wystaw itp.

File da scaricare