• it
  • pl

Profil

Tłumacz prawny i sądowy certyfikowany UNI 11591:2015, numer TRAINT2019-00063

Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/88/16

Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych przy Sądzie Cywilnym i Karnym w Civitavecchia pod numerem 19/01

Wpisana na listę biegłych i ekspertów przy Izbie Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa w Rzymie pod numerem 1693 

Akredytowana przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie 

Członek zwyczajny Włoskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych AITI, numer legitymacji 209010

Profesjonalista o którym w Ustawie nr 4 z dnia 14/01/2013, opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 22 z dnia 26/01/2013 (Legge n. 4 del 14/01/2013, GU n. 22 del 26/01/2013)

Zaświadczenia i doskonalenie zawodowe